Return to Website

Manowar Swedens Forum

Let the discussion begin. Please write in english or swedish.

Manowar Swedens Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Fråga...

De är födda mellan 52-60 har jag för mig. Där alla utom Karl Logan är födda 52-55...