Return to Website

Manowar Swedens Forum

Let the discussion begin. Please write in english or swedish.

Forum: Manowar Swedens Forum
Start a New Topic 
   Board|Threaded
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Re: Det nya albumet!

Tillägg:


Även Warriors of the world lyssnas på intensivt.


Detta gör nästan hela albumet.


Kan inte fatta den dåliga kritik den fick i tidningarna.


Å andra sidan skulle jag aldrig lyssna på de skivor som


får bra kritik.


Nix, bara MANOWAR och Brittney Spears

Get your own FREE Forum today! 
Report Content ·  · Online Photo Albums   Email Forms   Free Guestbooks   Free Web Hosting 
Powered by Bravenet